อับดุลวะลีย์ อัล-อัรกานีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม