อับดุลบารีย์ อัษ-ษุบัยตีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม